Doa Akhir Tahun dan Doa Awal Tahun Hijriah

Tahun Baru Islam 1 Muharram 1434 H jatuh pada tanggal 15 November 2012.

Maka dari itu, hari ini sebelum waktu Maghrib adalah hari terakhir dari bulan Dzulhijah 1433 H, dan awal tahun masuknya tahun 1434 H.

Ini adalah bulan dimana catatan amal kita ditutup, diserahkan ke Allah SWT dan diganti yang baru.

Nah, sebelum catatan amal saya ditutup, saya ingin meminta maaf kepada saudara-saudara sekalian semua jadi atas semua kesalahan-kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja.

Jadi, tolong dimaafin, yaaa… :)

Untuk itu, ada baiknya untuk membaca doa akhir tahun dan doa awal tahun hijriah. Berikut doa dan artinya … 

Doa Akhir Tahun Hijriah

doa akhir tahun hijriah, doa akhir tahun

Bismillaahir-rokhmaanir-rokhiim

Alkhamdulillahirobbil ngaalamiin.

Wash-sholaatu wassalaamu ngalaa sayyidina mukhammadin wa ngalaa aalihii washokhbihii ajmangiin.

Allaahumma maa ngamilna fii haadzihis-sanati mimmaa nahaitanaa nganhu falam natub minhu wa lam tardhohu wa lam tansahu wa khalumta ngalaynaa ba’da qudratika ngalaa nguquubatinaa.

Wadangautanaa ilattaubati minhu ba’da jur’atinaa ngalaa ma’shiyatika fa innanaa nastaghfiruka faghfirlanaa wa maa ngamilnaa fiihaa mimma tardhoohu wawangadtanaa ngalaihits-tsawaaba fanas ‘alukalloohumma yaa kariimu yaa dzal-jalaali wal ikroom.

An tataqobbalahu minnaa wa laa taqtha’ rajaa anaa minka yaa kariim.

Wa shollalloohu ngalaa sayyidinaa mukhammadin wa ngalaa aalihii wa shokhbihii wa sallama.

Walkhamdulillaahi robbil ngaalamiin.

Artinya:

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW,beserta para keluarga dan sahabatnya. Ya Allah, segala yang telah ku kerjakan selama tahun ini dari apa yang menjadi larangan-Mu, sedang kami belum bertaubat, padahal Engkau tidak melupakannya dan Engkau bersabar (dengan kasih sayang-Mu), yang sesungguhnya Engkau berkuasa memberikan siksa untuk saya, dan Engkau telah mengajak saya untuk bertaubat sesudah melakukan maksiat. Karena itu ya Allah, saya mohon ampunan-Mu dan berilah ampunan kepada saya dengan kemurahan-Mu. Segala apa yang telah saya kerjakan, selama tahun ini, berupa amal perbuatan yang Engkau ridhai dan Engkau janjikan akan membalasnya dengan pahala, saya mohon kepada-Mu, wahai Dzat Yang Maha Pemurah, wahai Dzat Yang Mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan, semoga berkenan menerima amal kami dan semoga Engkau tidak memutuskan harapan kami kepada-Mu, wahai Dzat Yang Maha Pemurah. Dan semoga Allah memberikan rahmat dan kesejahteraan atas penghulu kami Muhammad, Nabi yang Ummi dan ke atas keluarga dan sahabatnya.

Doa Awal Tahun Hijriah

doa awal tahun hijriah, doa awal tahun

Bismillaahir-rokhmaanir-rokhiim

Alkhamdulillahirobbil ngaalamiin.

Wash-sholaatu wassalaamu ngalaa sayyidina mukhammadin ‘asyrofil mursaliin ’aalihi wa shokhbihii ajmangiin.

Allaahumma antal-abadiyyul-qadiimul-awwalu, wa ‘alaa fadhlikal-’azhimi wujuudikal-mu’awwali, wa haadza ‘aamun jadidun qad aqbala ilaina nas’alukal ‘ishmata fiihi minasy-syaithaani wa auliyaa’ihi wa junuudihi wal’auna ‘alaa haadzihin-nafsil-ammaarati bis-suu’i wal-isytighaala bimaa yuqarribuni ilaika zulfa yaa dzal-jalaali wal-ikram yaa arhamar-raahimin, wa sallallaahu ‘alaa sayyidina Muhammadin nabiyyil ummiyyi wa ‘alaa ‘aalihi wa shahbihii wa sallam

Artinya:

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya.
Ya Allah Engkaulah Yang Abadi, Dahulu, lagi Awal. Dan hanya kepada anugerah-Mu yang Agung dan Kedermawanan-Mu tempat bergantung. Dan ini tahun baru benar-benar telah datang. Kami memohon kepada-Mu perlindungan dalam tahun ini dari (godaan) setan, kekasih-kekasihnya dan bala tentaranya. Dan kami memohon pertolongan untuk mengalahkan hawa nafsu amarah yang mengajak pada kejahatan,agar kami sibuk melakukan amal yang dapat mendekatkan diri kami kepada-Mu wahai Dzat yang memiliki Keagungan dan Kemuliaan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, Nabi yang ummi dan ke atas para keluarga dan sahabatnya.

Selamat Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1434 H, semoga langkah-langkah kita di kehidupan mendatang senantiasa barokah dalam segala hal.

Ingin segera memulai bisnis? Tapi masih bingung ingin berbisnis apa dan bagaimana caranya? Ikuti blog saya dan dapatkan tips-tips ringan cara memulai bisnis tanpa ribet.

Tanggapan

  1. berkata

    Kalau catatan amal ditutup = mati. Baca QS. Al-Hijr: 99 “Beribadahlah kpd Rabb mu sampai datang kepadamu Al-Yaqin (kematian)”

Beri Tanggapan →